Villisian metsästys on lisääntynyt suomessa

METSÄSTYSSEURAT SAAVAT TOIMINTA-AVUSTUSTA

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisuhkan kasvaessa Suomen Sikayrittäjät ry käynnisti keväällä

villisianmetsästyksen aktivointihankkeen, jolla tuetaan metsästysseuroja entistä tehokkaampaan

toimintaan Suomessa. Tavoitteena on voimakkaasti kasvaneen villisikakannan tuntuva

vähentäminen. Raha kohdennetaan metsästysseuroille toiminta-avustuksena ja ensimmäinen erä

maksetaan lokakuun aikana.

Lisää asiaa tästä linkistä