Metsästäjäliitto toteuttaa villisian aitauspyyntihankkeen Suomen riistakeskuksen rahoituksella

Metsästyslain ja -asetuksen muutos mahdollisti elävänä pyytävän aitauksen käytön villisian metsästyksessä 7.8.2017 alkaen. Taustalla on huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen luonnonvaraisen villisikakannan runsastuessa. Metsästäjäliitto aloitti marraskuun alussa Suomen riistakeskuksen rahoituksella aitauspyyntihankkeen, jonka vetäjäksi valittiin Niko Teikari.
Tavoitteena prototyyppi villisika-aitauksesta

Keskeisenä tavoitteena on tuottaa prototyyppi Suomen olosuhteisiin soveltuvasta villisianmetsästykseen käytettävästä aitauksesta metsästysasetuksen muistion vaatimusten mukaisesti. Pyrkimyksenä on kehittää aitaus, jolla villisianmetsästys onnistuu tehokkaasti mutta eettiset periaatteet huomioiden. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa villisikojen GPS-pannoitus.
Neljän kuukauden hanke Kymen piirin alueella Hanke toteutetaan 1.11.2017–28.2.2018. Aitaus asennetaan pyyntiin runsaan villisikakannan alueella tarkoitukseen sopivalle ruokintapaikalle. Kohdealueena toimii Metsästäjäliiton Kymen piirin alue. 
Lisätietoja: Niko Teikari Projektityöntekijä Puh. 050 300 2771 niko.teikari@metsastajaliitto.fi