Metsästäjäliitto: Suurpetojen metsästys on turvattava lailla

Metsästäjäliitto: Suurpetojen metsästys on turvattava lailla

18.08.2022 22:12
Hallinto-oikeuksien täytäntöönpanokieltojen myötä 20. elokuuta alkava karhujahti on suurelta osin estetty. Metsästäjäliitto pitää eriskummallisena sitä, että oikeuslaitos ei huomioi luontodirektiivin mahdollistamaa kansallista joustoa, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Metsästäjäliitto edellyttää, että on luotava kansallinen suurpetolainsäädäntö, joka toisaalta huomioi luontodirektiivin vaatimukset ja toisaalta pakottaa oikeuslaitosta ottamaan huomioon direktiivissäkin mainitut EU-subsidiariteetin mukaiset kansalliset sosioekonomiset sekä alueelliset ja paikalliset näkökulmat.

−Suomen on kansallisella lainsäädännöllä pikaisesti määriteltävä luontodirektiivin kansallisen joustavuuden mahdollistavat määräykset kannanhoidollisen metsästyksen sallimiselle, vaatii Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Metsästäjäliitto esittää myös, että poikkeuslupien myöntämistä on aikaistettava puolella vuodella ja hallinto-oikeuksilta on edellytettävä kohtuullista käsittelyaikaa. Nykymallilla mahdollisten valitusten oikeuskäsittely menee automaattisesti metsästysajan päälle. Tämä on mahdoton malli metsästyksen suunnittelulle ja toteutukselle.

lue lisää linkistä, ja kuuntele videolta liiton  puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan mietteet. linkki