NAAKKOJEN JA MUIDEN HAITTALINTUJEN JAHTIPÄIVÄ 1.8.2020

NAAKKOJEN JA MUIDEN HAITTALINTUJEN JAHTIPÄIVÄ 1.8.2020

03.07.2020 20:37

Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien MTK-tuottajaliitot järjestävät lauantaina 1.8.2020 naakkojen
sekä muiden haittalintujen jahtipäivän. Käytännön jahdit järjestetään yhteistyössä viljelijöiden ja
paikallisten metsästäjien ja metsästysseurojen kanssa eri puolilla maakuntia.
Naakka on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti. Samoin ovat lisääntyneet sen maataloudelle
aiheuttamat vahingot ja haitat. Naakat rikkovat rehupaaleja, aiheuttavat satotappioita ja ulostavat
tuotantotiloihin lisäten tautiriskiä. Naakkojen pesät tukkivat ilmastointiputkia ja savupiippuja. Satapäiset
parvet voivat olla todellinen riesa. Viljelijöillä on huoli tilanteen kehityssuunnasta.
Haittojen vähentämiseksi ja tautiriskin pienentämiseksi tarvitaan aktiivisista otetta kannan
pienentämiseen. Naakkojen pyydystäminen ilman poikkeuslupakäytäntöä on ollut sallittua elokuusta
2018 lähtien lajikohtaisen suojelun päätyttyä.
MTK muistuttaa, että haittalintujen poistaminen on mahdollista myös rauhoitusaikana Riistakeskuksen
poikkeusluvalla tai ilmoitusmenettelyn puitteissa. Tätä mahdollisuutta tulisi käyttää aktiivisesti alueilla
missä ongelma on erityisen merkittävä.
MTK toivoo viljelijöiden ja metsästäjien aktivoitumista vahinkolintujen, erityisesti naakan, vähentämiseksi.
Yhteistyö on avainasemassa päivän toteuttamiseksi ja tuotantorakennusten läheisyydessä tapahtuvan
metsästyksen mahdollistamiseksi. Naakka on älykäs nopeasti oppiva lintu, mikä tekee metsästyksestä
vaikeaa. Jahtipäivän järjestämisellä tavoitellaan tehokasta naakkakannan pienentämistä.
Lisätietoja:
Ari Perälä Susanne West
Kenttäpäällikkö MTK Etelä-Pohjanmaa Vikarierande verksamhetsledare ÖSP
040 176 6680 050 590 1940
ari.peralaatmtk.fi susanne.westatslc.fi
Jan-Ove Nyman Mikko Syri
Toiminnanjohtaja MTK Keski-Pohjanmaa Kenttäpäällikkö MTK Metsälinja
045 129 4427 050 552 5933
jan-ove.nymanatmtk.fi mikko.syriatmtk.fi
Anna-Kaisa Jaakkola
Toiminnanjohtaja MTK Satakunta
045 161 3362
anna-kaisa.jaakkolaatmtk.fi