Mökkiläiset vieraspetopyyntiin

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin

minkki
Metsästäjäliitolla on käynnissä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella toimiva Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke, jonka tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Pohjanmaanpiirin alueella yhteyshenkilönä toimii veli kujala

 

Pohjanmaa Veli Kujala 0400 515 406, veli.kujalaatmetsastajaliitto.fi