Eu-komissio ehdottaa suden suojelutason alentamista

Eu-komissio ehdottaa suden suojelutason alentamista

21.12.2023 04:50
EU-komission 20.12.2023 julkistama esitys, jonka tavoitteena on alentaa suden suojelutasoa, on Metsästäjäliitolle tervetullut uutinen.

- EU:n linjanmuutos osoittaa, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tärkeää suurpetokantojen ylläpitämiseksi sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla samalla, kun varmistetaan suurpetojen suojelu. Metsästäjäliitto ja metsästäjien EU-etujärjestö FACE ovat pitkään vaatineet suden suojelustatuksen muutosta. Komissio on lopultakin ja vuosien työmme jälkeen ottanut viestin vastaan, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Suomen on määriteltävä sudelle kansallisesti hyväksyttävä suotuisan suojelun taso, jotta suden metsästys voidaan varmistaa niin nykyisen kuin mahdollisesti muuttuvan suojeluluokituksen olosuhteissa.

lisää linkistä suojelutaso