Metsästäjäliitto avustaa karhun metsästyksen poikkeusluvan hakijoita

Metsästäjäliitto avustaa karhun metsästyksen poikkeusluvan hakijoita

22.05.2024 18:52
karhu
Tiedoksi, että Metsästäjäliitto yhdessä liittoa avustavan Jarmo Kiurun kanssa avustaa mahdollisia karhun pyynnin poikkeuslupien hakijoita laatimalla karhun pyynnin poikkeuslupahakemukseen yleisen juridisen perustelun.

Metsästäjäliitto avustaa karhun metsästyksen poikkeusluvan hakijoita

 

Tiedoksi, että Metsästäjäliitto yhdessä liittoa avustavan Jarmo Kiurun kanssa avustaa mahdollisia karhun pyynnin poikkeuslupien hakijoita laatimalla karhun pyynnin poikkeuslupahakemukseen yleisen juridisen perustelun. Perustelujen paino on erityisesti karhukannan paikallisten vaikutusten arvioinnissa sosioekonomisista lähtökohdista käsin ja keinona esitetään kannanhoidollista metsästystä, jotta karhukanta ei pääse kasvamaan liian suureksi. Eli perusteluissa painotetaan sitä, mitä lokakuisessa KHOn hylkäävässä karhupäätöksessä painotettiin: kannanhoidollinen metsästys on perusteltua kannan koon hallitsemiseksi. Edelleen, on juuri paikallisesti perusteltava, miksi jollakin alueella karhuja pitäisi voida metsästää. Säännöllinen metsästys pitää yllä myös metsästäjien ja koirien suurpetometsästyksen taitoa, mitä tarvitaan myös SRVA-tehtävissä.

 

Paikallisten luvanhakijoiden pitää tuon yleisen perustelupaperin jatkoksi itse vielä tarkemmin kirjata maakunnallisia / pitäjäkohtaisia karhukantatietoja ja arvioita karhukannan kasvusta ja käyttäytymisen muutoksista, mikäli niitä ei metsästettäisi. Liiton valmistelema luvan hakemisen perustelupaperi on käytettävissä 27.5. alkaen ja on saatavilla liitosta tai liiton piirien toiminnanjohtajilta.

 

Maa- ja metsätalousministeriö ei ilmeisesti laadi erillistä karhun pyynnin asetusta poronhoitoalueen ulkopuolelle. Siitä huolimatta, vaikka eteläiseen ja keskiseen Suomeen ei karhun pyyntiasetusta saada, ei se estä pyynnin poikkeuslupien hakemista ja Riistakeskuksella on mahdollisuus lupa/luvat myös myöntää, jos katsoo sen/ne perustelluksi. Toki on mahdollista alla, että Riistakeskus ei poikkeuslupia karhun metsästykseen myönnä oikeuslaitoksen aiemmin linjausten jälkeen.

 

Mikäli haettuja poikkeuslupia ei saada käyttöön, Metsästäjäliitto varautuu maksamaan valittamisen kustannukset ja laatimaan valituspaperit ainakin yhdestä luvasta.

 

Hakijoiden kannattanee varautua toimimaan varsin nopeasti. Mahdollisesti myönnettyyn lupaan tulee varata kuukauden valitusaika. Ja viranomaiselle on varattava vähintään muutama viikko aikaa käsitellä lupa. Mikä lupaa aiotaan hakea, hakemusta kannattaa lähteä laatimaan heti. Ja kun saa käyttöön liiton tuottaman perustelupaperin, sen voi lisätä aineistoon ja laittaa hakemuksen sisään pian touko-kesäkuun vaihteessa.

 

Kannattaako lupia hakea? Tämän asian päättäminen on aivan paikallisten toimijoiden päätettävissä. Osa aiemmin lupia hakeneista tuumii, ettei kannata hakea, eihän lupia kuitenkaan myönnetä. Osa on sitä mieltä, että pitää ilman muuta hakea, hakukustannuksista huolimatta. Lupien hakemiseen on oikeus, ja hakeminen on viesti viranomaisille, oikeuslaitokselle ja suurelle yleisölle, että metsästäjien mielestä lupia tulisi myöntää ja ellei niitä myönnetä, syy ei ainakaan ole metsästäjien. Näin siksi, että jos joskus tapahtuu jotakin, ja alkaa keskustelu, miksei karhuja ole metsästetty, niin on mahdollista sanoa, että poikkeuslupia haettiin, vaan niitä ei myönnetty.