Metsästysseuroja pyydetään vastaamaan EU-komission kyselyyn liittyen suden suojelutason muuttamistarpeeseen

Metsästysseuroja pyydetään vastaamaan EU-komission kyselyyn liittyen suden suojelutason muuttamistarpeeseen

06.09.2023 13:39
EU-komissio on todennut, että sudet aiheuttavat levittäytyessään uusille alueille yhä enemmän konflikteja paikallistasolla karjankasvattajien ja metsästäjäyhteisöjen kanssa. Komissio pyytää nyt paikallisia yhteisöjä, joita metsästysseurat edustavat, vastaamaan kyselyyn ja kertomaan oman alueensa susitilanteesta ja susien vaikutuksista alueella.

Metsästysseuran vastaaminen kyselyyn on erittäin tärkeää, sillä komissio päättää kerättyjen tietojen perusteella, antaako se ehdotuksen muuttaa suden suojelutasoa EU:ssa.

 

lue lisää ja käy vastaamassa linkistä susi kysely